Regulamin Puszczańskiego Proporca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 kwietnia 2014 13:25

1. Puszczański Proporzec jest trofeum przechodnim (na okres 1 roku), które może zdobyć każdy zastęp biorący udział w Puszczańskich Harcach, zwyciężając w punktacji ogólnej według Regulaminu Puszczańskich Harców, który może ulegać corocznym zmianom.

2. Puszczańskie Harce organizuje każdego roku w maju Gwardia Sztandarowa Szczepu „Puszcza”, powołując w tym celu Sztab Harców.

3. Puszczański Proporzec przekazywany jest w kategorii harcerek, harcerzy oraz wędrowniczek i wędrowników.

4. Przyznanie Puszczańskiego Proporca zwycięskiemu zastępowi ogłaszane jest w rozkazie Komendanta Puszczańskich Harców.

5. Puszczański Proporzec noszony jest poniżej proporca zastępu, przywiązany do drzewca.

6. Jeżeli zwycięski patrol złożony jest z członków kilku zastępów to prawo noszenia Puszczańskiego Proporca przysługuje temu zastępowi, którego członków było w patrolu więcej.

7. Imię zdobywcy Puszczańskiego Proporca wpisywane jest do Honorowej Księgi Puszczańskiego Proporca, którą przechowuje Straż Praw i Obrzędów Szczepu „Puszcza”.

8. Zdobywcy Puszczańskiego Proporca otrzymują Brzozowy Dyplom, jako potwierdzenie ich prawa do noszenia w danym roku Puszczańskiego Proporca pod swoim proporcem zastępu.

9. Indywidualnie każdy członek zwycięskiego patrolu ma prawo do noszenia przez rok na swoim mundurze Puszczańskiej Łatki.

10. Po upływie roku, podczas następnych harców, o których posiadacze Proporca są odrębnie powiadamiani, zwracają oni Puszczański Proporzec oraz zdejmują z mundurów Puszczańskie Łatki, zatrzymują Brzozowy Dyplom i zachowują Puszczańskie Łatki w swoim skarbcu drużyny.

11. Posiadacze Puszczańskiego Proporca nie mogą splamić honoru przyjaciela lasu.

12. W przypadku, gdy zastęp posiadający Puszczański Proporzec popełni wykroczenie wobec 11 punktu niniejszego regulaminu, natychmiast traci prawo noszenia Puszczańskiego Proporca i jego imię wykreślane jest z Honorowej Księgi Puszczańskiego Proporca.

13. Każdy ma prawo i honorowy obowiązek informowania Gwardię Sztandarową Szczepu „Puszcza” o harcerskiej i leśnej postawie posiadaczy zaszczytnego trofeum.

14. O przyznaniu, względnie odebraniu Puszczańskiego Proporca decyduje Gwardia Sztandarowa Szczepu „Puszcza”.

(Uchwała statutowa nr 12 z dnia 18.01.1986 r. "O Puszczańskich Harcach")
Poprawiony: czwartek, 29 maja 2014 18:00
 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Szczepu Drużyn Środowiskowych "Puszcza". Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Webmaster Maciej Sułek .